Juridische kennisgeving

Juridische mededeling

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u door de pagina's bladert. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Eveneens, in overeenstemming met artikel nr. 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, is de persoon die verantwoordelijk is voor deze website https://nuqihair.com :

Site-editor:

Redactiemanager: Jawad Boutiba

NUQIHAIR SRL

Rue de l'escaut 120, 1080 Brussel, België

Aanmelden: 07 7345 2363

BTW: BE0773452363

E-mail: info@nuqihair.com

Website: https://nuqihair.com


 

 

Accommodatie :

Gastheer: Shopify 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Ierland Website: https://fr.shopify.com/

Ontwikkeling :

Shopify Adres: 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Ierland Website: https://fr.shopify.com/

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site ( https://nuqihair.com ) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) , Safari, Firefox, Google Chrome, enz. De juridische kennisgevingen zijn gegenereerd op de site Generator van juridische kennisgevingen , aangeboden door NUQIHAIR . Fouten of omissies kunnen echter voorkomen. De internetgebruiker moet er daarom voor zorgen dat de informatie correct is en elke wijziging aan de site die hij of zij nuttig acht, melden. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Cookies : de site https://nuqihair.com/ kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en op te slaan. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneren zonder de acceptatie van cookies. Hypertekstlinks: De websites van kunnen links naar andere websites of andere bronnen op internet aanbieden. NUQIHAIR heeft geen manier om de sites in verband met haar websites te controleren. staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen en garandeert deze ook niet. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zijn gebruiksvoorwaarden moet naleven. Gebruikers, abonnees en bezoekers van websites mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van NUQIHAIR. In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil plaatsen naar een van de NUQIHAIR-websites, is het aan hem om een ​​e-mail te sturen die toegankelijk is op de site om zijn verzoek om het plaatsen van een hyperlink te formuleren. NUQIHAIR behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen.

Aangeboden diensten:

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website https://nuqihair.com/ .

NUQIHAIR streeft ernaar om op de site https://nuqihair.com/ zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. de informatie op de site https://nuqihair.com/ is niet volledig en de foto's zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen sinds ze online zijn gezet. Bovendien wordt alle informatie op de site https://nuqihair.com ter indicatie gegeven en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of evolueren.

Contractuele beperkingen op gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, fout of een storing opmerkt, meld dit dan per e-mail aan info@nuqihair.com , waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (pagina met problemen, type computer en gebruikte browser, enz.). Alle gedownloade inhoud gebeurt op risico en risico van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de computer van de gebruiker lijdt of voor enig verlies van gegevens als gevolg van de download. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de laatste generatie. aanwezig op het internetnetwerk kan niet de verantwoordelijkheid van NUQIHAIR dragen.

Intellectueel eigendom :

Alle inhoud op de site https://nuqihair.com/ , inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, afbeeldingen, tekst, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NUQIHAIR. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

geschillen:

De huidige voorwaarden van de site https://nuqihair.com worden beheerst door het Belgisch recht en elk geschil of proces dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan het hoofdkantoor afhankelijk is. maatschappij. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Koekjes

De site https://nuqihair.com gebruikt cookies om informatie over de reis van de klant te volgen en vast te leggen. Deze cookies zijn bedoeld om de site en navigatie te verbeteren. Ze worden binnen 1 maand automatisch verwijderd. Ze worden ook gebruikt om navigatiestatistieken op te stellen en er wordt een waarschuwing gegeven tijdens het eerste bezoek aan de site in overeenstemming met de GDPR-wetgeving.

 

Persoonlijke gegevens :

Over het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen wanneer u onze website https://nuqihair.com bezoekt. Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat u online wordt aangeboden, in de rubriek "contact". U kunt in ieder geval weigeren om uw persoonsgegevens te verstrekken. In dit geval zult u geen gebruik kunnen maken van de diensten van de site, met name het opvragen van informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven. Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u gewoon op onze website surft, met name: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u gebruikt, uw IP-adres, het type browser, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Deze gegevens worden automatisch verwerkt. Ze kunnen uitsluitend voor dit doel worden doorgegeven aan zakenpartners die bijdragen aan de levering van de Producten en het uitvoeren van betalingen, hetgeen de Klant uitdrukkelijk erkent en aanvaardt. Als onderdeel van online betalingsdiensten verzamelen deze diensten bepaalde persoonsgegevens van Klanten. Ze worden bewaard om de geplaatste bestelling te voltooien, tenzij het bewaren van zijn gegevens wettelijk verplicht is, de klant zich hiertegen verzet en daarom geen gebruik kan maken van de diensten van deze site. De klant heeft ook de keuze om zich al dan niet uit te schrijven voor de nieuwsbrieven en e-mails die hij ontvangt. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, in het bijzonder wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden en Europese verordening nr. 2016/679 / EU van 27 april 2016, De Gebruiker geniet van een recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van zijn gegevens of zelfs beperking van de verwerking. Hij kan zich ook om legitieme redenen verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben. In het geval van een inbreuk op de beveiliging zullen klanten van Nuqihair een e-mail ontvangen waarin zij op de hoogte worden gesteld van de inbreuk. Nuqihair zal alle financiële, menselijke en materiële maatregelen nemen om deze fout te verhelpen.